HALLINTO

Hallinto

BadBaaDo ry:n toiminnasta vastaa hallitus.

Hallito-badbaado-01
Mohamed Abdi, toiminnanjohtaja
abdi@badbaado.fi

Hallito-badbaado-06
Nimco Abdi, puheenjohtaja
pf@badbaado.fi

Hallito-badbaado-01
Iwona Van Dingen, varapuheenjohtaja
iwona@badbaado.fi

Hallito-badbaado-02
Ahmed Fuad
fuad@badbaado.fi

Hallito-badbaado-03
Riia Kallio-Könnö, rahastonhoitaja
riia@badbaado.fi

Hallito-badbaado-05
Asiya Haybe, sihteeri
asiya@badbaado.fi